Szczelność budynku to jeden z obowiązkowych elementów badania i kontroli jakości obiektów oddanych do użytku. Wykrycie, zlokalizowanie, a następnie eliminacja ewentualnych nieszczelności gwarantuje wysoką ekonomię energetyczną, obniżając znacząco koszt ogrzewania. Co więcej, budownictwo energooszczędne to nasza przyszłość, dlatego warto przyjrzeć się bliżej wszystkiemu, co z nim związane.

Na czym polega badanie szczelności?

By proces związany z badaniem szczelności powietrznej został przeprowadzony w sposób prawidłowy, niezbędna jest precyzja, profesjonalny sprzęt oraz uprzednie przygotowanie budynku. Samo badanie przeprowadzane jest w kilku etapach:

  1. Wyrównanie ciśnienia w budynku poprzez zablokowanie wentylacji, pieców, drzwi oraz okien.

  2. Określenie stopnia ubytku powietrza za pomocą specjalnej aparatury w postaci drzwi nawiewnych z wentylatorem.

  3. Lokalizacja nieszczelności przy zastosowaniu fachowego sprzętu.

Czym dokładnie jest test szczelności budynku i jakie są jego zalety?

Przeprowadzenie dokładnego pomiaru na szczelność budynku jest jedną z procedur niezbędnych przy dokonywaniu jego odbioru. Efektem badania jest otrzymanie konkretnych danych liczbowych, za pomocą których możliwe jest oszacowanie potencjalnego poziomu energii niezbędnej zarówno do ogrzania budynku, jak i do jego ochłodzenia oraz wentylacji. Wynik jest również informacją o jakości wzniesionej konstrukcji, a także jej planów.

Po co przeprowadzać badanie szczelności budynku?

Wykonywanie badania na szczelność jest zlecane najczęściej z dwóch powodów:

  1. Aby określić poziom migracji powietrza w celu oszacowania potencjalnego zużycia energetycznego, niezbędnego do optymalnego ogrzania budynku.

  2. Aby zlokalizować źródła ubytku cieplnego, czyli migracji powietrza, celem naprawy nieszczelności i w konsekwencji oszczędności związanej z eksploatacją budynku.

Test szczelności  procedura

Badanie jest przeprowadzane za pomocą specjalnej aparatury umożliwiającej lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności. Wykorzystywany w procesie wentylator Blower Door wytwarza, w zależności od potrzeby, podciśnienie lub nadciśnienie. Wynikiem tego jest możliwość dokładnego zidentyfikowania miejsca migracji powietrza. Najczęściej narażone na nieszczelność są między innymi:

  • gniazdka elektryczne,

  • okna,

  • izolacje dachowe,

  • drzwi i inne.

Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest oszacowanie szczelności budynku bez względu na warunki atmosferyczne, co byłoby mocno utrudnione w przypadku standardowego badania termowizyjnego. Jest to bardzo istotne dla prawidłowego i ekonomicznego funkcjonowania budynku, dlatego nie można o tym zapomnieć!

źródło: https://www.stekra.pl/wiedza/publikacje/badanie-szczelnosci-budynku.html