Co to jest termowizja i termografia?

Termowizja jest badaniem służącym do pomiaru temperatury obiektu, na podstawie promieniowania podczerwonego. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz systematycznie przeprowadzanym analizom jakości badania, termografia stała się użytecznym narzędziem nie tylko w przemyśle czy medycynie, ale również budownictwie. Z danych, jakie można uzyskać po przeprowadzeniu badania, z powodzeniem mogą korzystać inwestorzy, wykonawcy, zarządcy, a nawet najemcy budynku, domu, czy mieszkania.

 

Co to jest i na czym polega termografia?

 

Termowizja, inaczej nazywana również termografią, jest badaniem polegającym na pomiarze rozkładu temperatur na powierzchni badanego budynku. Jest to obecnie najpopularniejsza metoda diagnostyki obiektów, wykorzystująca detekcję promieniowania podczerwonego.

 

Bez badań termograficznych ciężko współcześnie o przeprowadzenie rzetelnej analizy izolacji termicznej budynku. Termowizja ogranicza również konieczności posiadania pełnej dokumentacji budynku z uwzględnieniem wszelkich zmian technologicznych, które mogły mieć miejsce w trakcie wykonywania projektu. Badanie termograficzne poddaje ocenie faktyczny stan obiektu, a więc realne efekty przeprowadzonych przez firmę budowlaną prac. Dzięki tym pomiarom możliwe jest relatywnie szybkie oraz sprawne wykrycie wad izolacji, nieszczelności, czy mostków cieplnych, wpływających bezpośrednio na zwiększenie kosztów ogrzewania budynku.

 

Jak wygląda badanie termowizyjne?

 

Cały proces przeprowadzania badania termowizyjnego jest dość szybki, mało problematyczny i przede wszystkim prosty. Dzięki niemu nie ma konieczności ingerowania w strukturę budynku, całość odbywa się nieinwazyjnie, a więc nie istnieje nawet najmniejsze ryzyko uszkodzenia badanego obiektu. Podczas badania, dokonany zostaje pomiar za pomocą kamery termowizyjnej, umożliwiającej pełne zobrazowanie rozkładu temperatur na powierzchni budynku. Badanie wskazuje również kierunki przepływu powietrza, które można obserwować na wyświetlaczu. Każdy kolor posiada swój własny zakres termiczny. Specjalne programy komputerowe wykorzystywane w odczycie i analizie danych pomiarowych pozwalają oszacować rozłożenie temperatur z niezwykłą dokładnością i precyzją niemal co do centymetra.

 

Do czego wykorzystujemy termowizję?

 

Termowizja posiada obecnie szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu jako na przykład kamera monitorująca teren chronionego obiektu, w medycynie do zlokalizowania ogniska stanu zapalnego, a także w motoryzacji. Termografia jest również wykorzystywana coraz częściej w budownictwie, a do jej najczęstszych zadań należą między innymi:

 

 

  1. okresowe przeglądy budynków,

  2. ocena instalacji wentylacyjnej,

  3. lokalizacja zawilgoceń,

  4. lokalizacja wad technologicznych izolacji,

  5. wykrywanie mostków termicznych,

  6. wykrywanie nieszczelności powietrznej,

  7. ocena szczelności drzwi i okien,

  8. badania ogrzewania podłogowego,

  9. lokalizacja przebiegu instalacji cieplnych.

 

 

Badania termowizyjne mostków termicznych

 

Termografia jest badaniem doskonale sprawdzającym się przy wykrywaniu wad, jakimi są tzw. mostki termiczne. Są one źródłem ogromnych strat ciepła w budynkach, a spotkać je można najczęściej na połączeniu ścian i stropów, w miejscach wadliwie i nieprecyzyjnie zamontowanych drzwi i okien, a także przy zbyt głęboko osadzonych kołkach mocujących styropian. Standardowo, kołki do kotwiczenia styropianu składają się z plastikowego kołka rozporowego oraz metalowego trzpienia, który stanowi świetny przewodnik ciepła. W sytuacji, gdy metalowe trzpienie zostaną zbyt mocno osadzone, mogą wystąpić punktowe mostki termiczne, a więc i ogromne straty cieplne, wpływające na zwiększenie kosztów ogrzewania budynku. Postaw na dokładne badanie termowizyjne i nie narażaj się na straty!

źródło: https://www.stekra.pl/wiedza/publikacje/co-to-jest-termowizja-i-termografia.html