Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku?

większenie efektywności energetycznej w budynku powinno być priorytetem spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi nie tylko do dużych oszczędności w budżecie spółdzielni, ale też do poprawy jakości powietrza w budynku czy usunięcia jego wad projektowych i wykonawczych. Sprawdźmy zatem, jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku – zacznij od audytu energetycznego!

By skutecznie i trwale zwiększyć efektywność energetyczną w budynku należy wykonać audyt energetyczny lub remontowy obiektu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac. Audyt wykaże, gdzie dochodzi do przedostawania się powietrza do pomieszczeń oraz jakie zmiany muszą być wprowadzone, by zmniejszyć zużycie energii w budynku.

Z procesem zwiększenia efektywności energetycznej w budynku najczęściej wiąże się konieczność dokonania szeregu ulepszeń i modernizacji. Proces przyniesie w pełni pożądane korzyści i stale zwiększy efektywność energetyczną nieruchomości, gdy wykonane zostaną wszystkie prace zalecane w audycie.

Co zwiększa efektywność energetyczną w budynku?

  • dodatkowa izolacja dachów, ścian, piwnic;
  • wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej;
  • prace związane z modernizacją wentylacji na skuteczną, instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi oraz automatyką budynkową.

Największe korzyści zwiększenia efektywności energetycznej w budynku:

  • zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów za energię;
  • usunięcie szkodliwych czynników z pomieszczeń i wad budowlanych
  • poprawa powietrza i jego cyrkulacji w pomieszczeniach;
  • obniżenie negatywnego wpływu eksploatacji budynku na środowisko poprzez wykorzystywanie technologii odnawialnych źródeł energii.

źródło:http://www.administrator24.info/artykul/id12943,jak-zwiekszyc-efektywnosc-energetyczna-w-budynku