Nadbudowy budynków wielkopłytowych
sposobem poprawy stanu technicznego i zadowolenia mieszkańców

Analizując tematykę nadbudów zebranych zostało kilkanaście głównych myśli, które charakteryzują problematykę:

 • Środki uzyskane w ramach nadbudowy pozwolą na wykonanie modernizacji, w tym docieplenie budynków, wymianę instalacji, wymianę drzwi do lokali na charakteryzujące się wystarczającą odpornością i szczelnością w sytuacji pożaru.
 • Nadbudowa wymaga dokładnego sprawdzenia budynku. Jej wykonanie jest świadectwem dobrego stanu budynku. W połączeniu z pracami modernizacyjnymi daje poczucie dużej wartości mieszkań również w starszej części budynku.
 • Można zaprojektować „nowy wygląd” budynków do tej pory ubogich w kształcie.
 • Nadbudowany budynek musi być tańszy w użytkowaniu – mniejsza wartość zużycia ekonomicznego. To sposób inwestowania na przyszłość. Mniej kosztów bieżących to więcej środków na bieżące utrzymanie, lepszy stan budynków, mniejsze koszty dla lokatorów.
 • W efekcie nadbudowy uzyskuje się zmniejszenie zużycia moralnego budynków. Przejawem tego jest zwiększenie wartości budynków jako całości.
 • Nowi mieszkańcy, często młodzi, posiadają środki finansowe, dynamiczni, „starzy” lokatorzy – często w podeszłym wieku i nie dysponujący środkami na modernizacje (ich wkładem-inwestycją jest możliwość nadbudowy).
 • Budowanie w „zaprojektowanych osiedlach” (kiedyś projektowało się całe osiedla, teraz jedynie maksymalnie zabudowuje) w wolnych przestrzeniach to ograniczanie przestrzeni już istniejącym budynkom a w zamian powstają enklawy „bogactwa na kredyt”, wprowadzane są podziały, ogrodzenia – głębokie podziały społeczne i przestrzenne nie sprzyjające również nowym mieszkańcom.
 • Typowa modernizacja ze środków za sprzedane grunty nie daje pełnego efektu – w zamian za środki na modernizację techniczną uzyskuje się negatywny efekt w zakresie zwiększonego zużycia moralnego budynków starszych. Jest to efekt „nowe jest lepsze” – choć to bardzo często złudne.
 • Dotacje na projekty, na sąsiadującą infrastrukturę, tego często brak w modernizacjach prowadzonych własnymi siłami.
 • Konieczne rozwiązania prawne i wsparcie ze strony administracji. Zdefiniowanie w planach zagospodarowania przestrzennego możliwości nadbudów, miejsc na nowe parkingi, w tym wielopoziomowe z możliwością wykupienia w nich miejsc dla nowych mieszkańców.
 • Parkingi można zlokalizować „pod” terenami zielonymi na obrzeżach osiedli.
 • Doświadczenia niemieckie potwierdzają, że sama poprawa stanu technicznego nie jest wystarczająca. Modernizacja, nawet wyburzenie części budynków nie zachęciło w wystarczającym stopniu do zamieszania w osiedlach z wielkiej płyty (są tam w dużej mierze osiedla budynków z mieszkaniami na wynajem).
dr inż. Piotr Knyziak

Politechnika Warszawska

Wydział Inżynierii Lądowej