O nas

Zespół ekspertów

NADBUDOWA 3E

Celem inicjatywy pionierskiego projektu jest uzyskanie ułatwień i wsparcia masowej realizacji nadbudowywania kondygnacji na istniejących budynkach mieszkalnych w skali kraju. W dniu 29.11.2019 zorganizowano Konsultacje Eksperckie w gronie 25 przedstawicieli środowiska, których głównym powodem było przeprowadzenie analizy niezbędnych zmian formalno-prawnych dla wyeliminowanie wszelkich barier dla tego rodzaju nowoczesnego budownictwa.

Cel inicjatywy pionierskiego projektu - NADBUDOWA 3E

 1. NOWE TRENDY WYMAGAJĄ POWSZECHNYCH NIEDROGICH ROZWIĄZAŃ, W KTÓRE ANGAŻUJE WIELE ZAINTERESOWANYCH STRON NA WIELU PŁASZCZYZNACH: WŁADZE GMIN, PROJEKTANCI, URBANISCI, ARCHITEKCI, PROGRAMIŚCI, WŁAŚCICIELE DOMÓW ZBIOROWYCH I WYKONAWCY.
 2. PROMOWANIE NIEDROGICH I NOWOCZESNYCH SPOSOBÓW SZYBKIEGO WZROSTU DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ, LEPSZA JAKOŚĆ I BARDZIEJ TRWAŁE ŻYCIE, ORAZ ZOPTYMALIZOWANY KOSZT INWESTYCJI – STANOWI ROZWIĄZANIA, KTÓRE SĄ OPARTE NA PRZEKSZTAŁCENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W OPARCIU O NOWOCZESNE TECHNOLOGIE, LEKKICH MATERIAŁY I METODY BUDOWY
 3. PROMOWANIE NIEDROGICH I NOWOCZESNYCH SPOSOBÓW SZYBKIEGO WZROSTU DOSTĘPNOŚCI MIESZKAŃ, LEPSZA JAKOŚĆ I BARDZIEJ TRWAŁE ŻYCIE, ORAZ ZOPTYMALIZOWANY KOSZT INWESTYCJI STANOWIĄ GŁÓWNE CELE SPOŁECZNE DLA KOWALSKIEGO.
 4. NOWE ZAKOŃCZONE INWESTYCJE SĄ OPARTE NA PRZEKSZTAŁCENIU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY ZNACZNIE ZREDUKOWANYCH KOSZTACH.
 5. NADBUDOWY SĄ NAJEFEKTYWNIEJSZĄ ŚRODOWISKOWO FORMĄ POZYSKIWANIA NOWYCH MIESZKAŃ NA TERENACH UZBROJONYCH, CO POWODUJE OPTYMALNE WYKORZYSTANIE NAJSZERZEJ ROZUMIANEJ INFRASTRUKTURY. BUDOWA NOWYCH KONDYGNACJI MOŻE MIEĆ KORZYSTNY WPŁYW NA REALIZACJĘ STRATEGII PAŃSTWA W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:
 • dostarczenia nowych mieszkań w kontekście potrzeb demografii
 • rewitalizacji zasobów mieszkaniowych ( wartość dodana),
 • polityki zdrowotna społeczeństwa i polityki prorodzinnej,
 • polityki senioralnej w tym wsparcie projektu Dostępność Plus,
 • bezpieczeństwa energetyczne kraju i polityki klimatycznej.

Realizacja nadbudów powinna być oparta na następujących elementach:

 1. Zero-energetyczności, która powinna – z uwagi na brak stosownych standardów – być wymogiem formalno- prawnym.
 2. Towarzyszącej termomodernizacji budynku, pozwalającej na radykalnie obniżenie zapotrzebowania na energię wielu rodzin w tym sektora komunalnego.
 3. Poprawie zdrowia mieszkańców przez wprowadzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynkach mieszkaniach z nadbudowami (poprawa jakości powietrza)
 4. Polityce senioralnej w postaci: możliwej zmiany wielkości, na korzyść jakości nowych mieszkań dla seniorów. Uwalnianie przez seniorów dużych mieszkań stworzy dodatkową podaż lokali potrzebnych dla wielodzietnych rodzin, których budowy nie przewiduje program M+.
 5. Możliwości budowy dźwigów osobowych (pozyskanie finansowania), podwyższonych standardów energetycznych i zmniejszenia kosztów eksploatacji lokali.
 6. Masowej promocji i edukacji w zakresie nowych lekkich technologii i rozwiązań techniczno-organizacyjnych.