Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Najnowsze zmiany przepisów, dotyczące energochłonności budynków, weszły w życie 31 grudnia 2020 roku. Stanowią one trzeci, ostatni etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowoprojektowane budynki muszą obecnie spełniać dwa wymagania – w zakresie maksymalnego rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (tzw. wskaźnik EP) oraz minimalnej izolacyjności termicznej przegród (określonej współczynnikiem UC).

Wartość graniczna EPH+W, czyli cząstkowej maksymalnej wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynku jednorodzinnego, wynosi aktualnie 70 kWh/(m2´rok). Natomiast wartość graniczna współczynnika przenikania ciepła UC(max) jest zależna od rodzaju przegrody budynku. Dla ścian zewnętrznych wynosi ona 0,20 W/(m2´K). Obowiązujące wymagania pozwolą użytkownikom budynków zmniejszyć zużycie energii do ich ogrzewania. Dowiedz się więcej >>

Termomodernizacja budynków

Wiele budynków nadal wymaga termomodernizacji, obejmującej również ocieplenie lub docieplenie ścian zewnętrznych. Przy projektowaniu takiego ocieplenia również należy uwzględniać obowiązujący od 2021 r. współczynnik UC(max). Przy dociepleniach, np. budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty, należy zwrócić szczególną uwagę na obliczenia wilgotnościowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy wykonywać przy projektowaniu termoizolacji każdej przegrody budynku. Zabezpieczy to budynek przed narastającym zawilgacaniem przegrody, uniemożliwiając powstanie zagrzybienia ścian.

Zmiana współczynnika przenikania ciepła UC(max)

W praktyce zmiana współczynnika przenikania ciepła UC(max) przekłada się na konieczność stosowania do ocieplania ścian zewnętrznych grubszych płyt styropianowych. Przykładowo, jeśli dotychczas (tj. w latach 2017-2020) używano do ocieplenia ściany płyt styropianowych o lambdzie 0,040 W/(m´K)  i grubości 15 cm, to aby spełnić dzisiejsze wymagania należałoby użyć tych samych płyt, czyli fasady EXPERT, lecz o grubości 18 cm.

Innym sposobem na spełnienie nowych wymagań jest stosowanie płyt o niższym niż dotychczas współczynniku przewodzenia ciepła, zwanym popularnie „lambdą”. Na przykład taką samą izolacyjność przyjętych wyżej płyt odmiany fasada EXPERT, o grubości 18 cm, zapewnią płyty styropianowe odmiany fasada GRAFIT, o deklarowanej lambdzie 0,031 W/(m´K) i grubości 14 cm.

Wybór styropianu

Przy wyborze styropianu zawsze należy zwracać uwagę na jego deklarowane parametry. Każda odmiana charakteryzuje się określoną lambdą, która dopiero w powiązaniu z grubością płyty decyduje o praktycznej izolacyjności cieplnej. W projekcie termoizolacji zawsze powinna być podana lambda oraz grubość płyt, które projektant przyjął do obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Użycie płyt o grubości zgodnej z projektem, lecz wyższym współczynniku przewodzenia ciepła wpłynie na pogorszenie izolacyjności cieplnej przegrody i większe zużycie energii. Stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie izolacyjności cieplnej, wymagające stosowania grubszych płyt styropianowych lub płyt o niższym współczynniku przewodzenia ciepła, powinno przynieść korzyści nie tylko użytkownikom tych budynków. W połączeniu z zalecaną wymianą szkodliwych systemów grzewczych powinno pozwolić wszystkim oddychać czystszym powietrzem. 

źródło: http://www.administrator24.info/artykul/id13045,ocieplanie-scian-po-kolejnej-zmianie-wspolczynnika-przenikania-ciepla-ucmax