GRUPĘ STEKRA tworzą specjaliści z zakresu budownictwa i architektury.

Stawiane sobie cele realizujemy poprzez jednostki wewnętrzne Pracownia Projektowa, Zakład Ekspertyz oraz Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.