SYNTETYCZNE DANE Dot. RYNKU MIESZKANIOWEGO W POLSCE

 • Zasoby mieszkaniowe wg GUS z 2015 roku wynosiły 14,1 mln mieszkań, o pow. 1039 mln m2
 • W 2020 roku oddano do użytku 222,0 tyś mieszkań , tj. o 7 %więcej niż w roku poprzednim.
 • W Polsce na 1000 osób przypada średnio 357 mieszkań, a w UE – 460.Warszawa jako lider osiąga wskaźnik w wysokości 523,2.
 • Wg raportu ITB z 2019r 10 mln obywateli mieszka w budynkach z tzw. wielkiej płyty, a ich ilość przekracza 60 tys. budynków
 • Co czwarta osoba (25%) wg Spisu Powszechnego mieszka w budynku z okresu 1945-1970
 • W nowych budynkach 2008- 2011 mieszka zaledwie 3,2%.
 • Wskaźnik przeludnienia, określa dostępność przestrzeni w lokalu. W 2014 r w skali oceny UE 17,1 % osób zamieszkiwało mieszkania przeludnione. Polska, Rumunia i Węgry należą do krajów najbardziej przeludnionych pod tym względem.
 • Biorąc pod wagę kondycje techniczna wieloletnich budynków, w kolejnych latach znacząco będzie wzrastać zapotrzebowanie na ich renowacje lub przebudowę.
 • W złych warunkach mieszka ca 44,2 % Polaków. Odsetek ten ulega zmniejszeniu, jednak spadek jest wolniejszy niż się spodziewano.
 • 70% mieszkań w kraju jest zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Pozostałą istotna część stanowią mieszkania komunalne.
 • Lekkie konstrukcje w postaci wznoszonych nowych kondygnacji tj. jako nadbudowy są realizowane stosunkowo rzadko, a proces inwestycji trwa min 3 lata.