TECHNOLOGIE

Technologie

Nowelizacja warunków technicznych

Nowelizacja warunków technicznych nwestor jest związany Prawem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi przy projektowaniu, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie oraz przy zmianie

Czytaj więcej »