Co to jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to termin, z którym można się spotkać w kontekście wielu prac związanych z branżą budowlaną. Jeżeli jednak spytać o to, czym naprawdę jest ekspertyza budowlana, to można być pewnym, że wiele osób będzie miało problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Wątpliwości dotyczące tej definicji nie dziwią, ponieważ żadne przepisy prawa budowlanego dokładnie nie określają specyfiki tego, czym naprawdę jest „ekspertyza budowlana”. Dlatego też w tym artykule wyjaśnimy najważniejsze aspekty związane z ekspertyzą budowlaną.

Ekspertyza budowlana – co to jest?

Ekspertyza budowlana to opracowanie, w którym dostępne są ustalenia dotyczące stanu danego obiektu budowlanego.
Ekspertyza budowlana jest niezwykle obszernym zagadnieniem. Jej celem jest przedstawienie ogólnej oceny stanu domu na podstawie badań i obliczeń dotyczących ścian, stropów, fundamentów, dachu, elewacji czy pozostałych elementów konstrukcyjnych. Specjalista najpierw zajmuje się oględzinami, a potem, w oparciu o sformułowaną diagnozę, pomiarami i badaniami.
Ekspertyza weryfikuje prawidłowość wykonanych robót w danym obiekcie budowlanym i zajmuje się rozwiązaniami konstrukcyjno-budowlanymi, a także właściwym wykonaniem prac wykończeniowych czy izolacjami.
Ekspertyza zawiera część opisową i obliczeniową, a opisy uzupełniają wyliczenia dotyczące dopuszczalnego obciążenia ścian czy fundamentów. Efektem ekspertyzy są zalecenia i wnioski dotyczące stanu, w jakim jest budynek, a także działań, które trzeba podjąć w przyszłości, czyli wskazuje sposoby usunięcia usterek w obiekcie (oczywiście przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami).
Jak dotychczas, przepisy prawa budowlanego jednoznacznie nie określają, co powinno znaleźć się w tym dokumencie, lecz eksperci są zgodni co do tego, że ekspertyzę należy wykonać z uwzględnieniem dokładności i rzetelności.
W tym momencie w kontekście ekspertyzy budowlanej należy wyjaśnić dwa elementy: opinia techniczna i ekspertyza techniczna.
Opinia techniczna- Opinia techniczna to ocena stanu budynku, która jest wystawiona w oparciu o oględziny i dostępną dokumentację projektową.

Ekspertyza techniczna – ocena stanu domu, której wynik jest poparty przez badania i wyliczenia wytrzymałości ścian, fundamentów, stropów, elewacji, dach czy innych elementów konstrukcyjnych. W jej skład wchodzą wszystkie procesy, które zachodzą w czasie budowy lub użytku obiektu, a także inwentaryzacja uszkodzeń. W ekspertyzie zawarte są wnioski, które stanowią podstawę do sformułowania dalszego postępowania.
Przedmiotem ekspertyzy może być, na przykład:

  • analiza pęknięć ścian, fundamentów, czy innych elementów konstrukcyjnych;
  • dostosowanie czy przebudowa budynku;
  • weryfikacja, czy prace budowlane zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną;
  • analiza przyczyn usterek, awarii konstrukcyjnych czy katastrof budowlanych;
  • weryfikacja zasadności roszczeń podczas postępowania sądowego.

Kiedy przyda Ci się ekspertyza?

– Podczas kupowania domu, ze względu na możliwość zaistnienia nieprzewidzianych wad konstrukcyjnych, a tym samym kosztów z tym związanych, warto poprosić specjalistę o wydanie opinii na temat stanu technicznego.
– Prawo budowlane  podczas przeprowadzenia modernizacji czy zmiany sposobu użytkowania, wymaga wykonania opinii lub ekspertyzy budowlanej.
-Podczas eksploatacji budynku mogą się pojawiać różne wady konstrukcyjne, między innymi: pęknięcie na ścianie, rysy na stropie czy niebezpieczne przemieszczenie podczas otwierania drzwi lub okien. Pomoc eksperta jest wtedy nieoceniona, specjalista jest w stanie zweryfikować, czy nastąpiło naruszenie konstrukcji budynku czy są to naturalne oznaki zużycia materiału.

Komu warto zlecić wykonanie opinii, a komu ekspertyzy technicznej?

Do sporządzenia opinii technicznej potrzebny jest inżynier lub technik, posiadający uprawnienia budowlane. Natomiast wykonanie ekspertyzy, wymagającej większej liczby wniosków końcowych, należy przekazać osobie posiadającej odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, czyli do tego celu niezbędny jest rzeczoznawca budowlany.

Dlaczego ekspertyza budowlana jest tak ważna?

Ekspertyza budowlana, to jeden z najważniejszych elementów branży budowlanej. Okresowe badania stanu technicznego budynku są wymagane przez polskie prawo – mają one na celu gruntowną ocenę stanu technicznego budynku, a wykonywana jest jedynie przez wybranych specjalistów, co świadczy o tym, że dostarczana usługa jest na najwyższym poziomie. Tego typu badanie pozwala na wczesne wykrycie usterek, które bez jego wykonania mogą pozostać niezauważone i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

źródło: https://www.stekra.pl/wiedza/publikacje/co-to-jest-ekspertyza-budowlana.html